ماه: ژانویه 2020

*** نشست تخصصی چگونگی تعیین شاخص های تعدیل با همکاری سازمان برنامه و بودجه

نشست تخصصی چگونگی تعیین شاخص های تعدیل با همکاری سازمان برنامه و بودجه ، اطلاعات بیشتر پس از ورود به وب سایت در بخش اخبار ویژه اعضای فعال و بخش دوره های آموزشی قابل دسترسی است.

*** طراحی و ارایه مدل ساختمان های سبز و پایدار (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

طراحی و ارایه مدل ساختمان های سبز و پایدار (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) ، اطلاعات بیشتر پس از ورود به وب سایت انجمن در بخش اخبار ویژه اعضای فعال و بخش دوره های آموزشی قابل دسترسی است.

*** دریافت پیشنهادات درخصوص دستگاه های خدمت رسان، هزینه های جانبی و قانون مالیات

دریافت پیشنهادات درخصوص مشکلات و هزینه های گزاف دستگاه های خدمت رسان، درخصوص هزینه های جانبی بابت ساخت یک متر مربع مسکن و در خصوص قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات بیشتر پس از ثبت نام و ورود به وب سایت در بخش اخبار ویژه اعضای فعال قابل دسترسی است.

به بالای صفحه بردن